Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregledavati nadzemne električne vodove

Description

Description

Pregledavati strukture korištene pri prijenosu i distribuciji električne energije, kao što su vodiči, tornjevi i stupovi, kako bi se utvrdila šteta i potreba za popravcima te osiguralo da se rutinsko održavanje provodi.