Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

provoditi studije izvedivosti o električnoj grijanju

Description

Description

Provoditi evaluaciju i procjenu potencijala električnog grijanja. Provesti standardiziranu studiju kako bi se utvrdilo je li primjena električnoga grijanja prikladna u danim okolnostima i provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.