Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregledavati robu

Description

Description

Kontrolirati je li stavkama koje se stavljene na prodaju ispravno postavljena cijena, jesu li ispravno prikazane i rade li kako je oglašavano.

Vještine