Skip to main content

Show filters

Hide filters

voditi multidisciplinarni tim koji skrbi o pacijentu

Description

Description

Voditi, nadzirati i raditi s multidisciplinarnim timom koji skrbi o pacijentu, kao što su medicinske sestre i stažisti. To obuhvaća osiguravanje učinkovite komunikacije, organizaciju rada i pružanje potpore članovima tima.