Skip to main content

Show filters

Hide filters

uključivati korisnike usluga i pružatelje skrbi u planiranje skrbi

Description

Description

Ocjenjivati potrebe pojedinaca u pogledu njihove skrbi, uključivati obitelji ili skrbnike u podršku razvoja i provedbe planova potpore. Osiguravati pregled i praćenje tih planova.

Vještine