Skip to main content

Show filters

Hide filters

međunarodni propisi za sprječavanje sudara na moru

Description

Description

Temeljni aspekti međunarodnih propisa za sprečavanje sudara na moru, kao što su ponašanje plovila koji su si u vidnom polju, navigacijska svjetla i oznake, veliki svjetlosni i zvučni signali, pomorska signalizacija i bove.