Skip to main content

Show filters

Hide filters

nadzirati hranu u sustavu zdravstvene zaštite

Description

Description

Nadzirati hranu, jelovnike i obroke koji se pružaju u ustanovama zdravstvene skrbi kako bi se osigurala usklađenost sa standardima zdravlja i sigurnosti te higijenskim standardima.