Skip to main content

Show filters

Hide filters

smišljati prilagođene turističke planove puta

Description

Description

Kreirati prilagođene planove puta, uzimajući u obzir posebne potrebe i sklonosti klijenata.

Alternativna oznaka

izmisliti prilagođene planove tura

izmisliti prilagođene turističke planove puta

izmišljati prilagođene planove tura

izmišljati prilagođene turističke planove puta

smisliti prilagođene planove tura

smisliti prilagođene turističke planove puta

smišljati prilagođene planove tura

Vještine