Skip to main content

Show filters

Hide filters

vladati jezičnim pravilima

Description

Description

Vladati tehnikama i praksama jezika koje treba prevesti. To obuhvaća i vlastiti materinji jezik te strane jezike. Poznavati primjenjive norme i pravila i prepoznavati odgovarajuće izraze i riječi koje treba upotrijebiti.