Skip to main content

Show filters

Hide filters

optimizacija kvalitete i trajanja ciklusa

Description

Description

Optimalna rotacija ili trajanje ciklusa te sveukupna kvaliteta alata ili postupaka stroja.

Vještine