Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektromagnetizam

Description

Description

Proučavanje elektromagnetnih sila i interakcije između električnih i magnetskih polja. Interakcija između električno nabijenih čestica može stvoriti magnetska polja s određenim rasponom ili frekvencijom, a električna energija može se proizvesti promjenom tih magnetskih polja.