Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvagati sirovine pri preuzimanju

obavljati mjerenja povezana s poslom

vještine i kompetencije za upravljanje vlastitim sposobnostima

učinkovit rad

upravljati kvalitetom

obavljati kontrole kvalitete prije sastavljanja

provjeravati kvalitetu sirovina

provjeravati sirovine

mjerenje fizičkih svojstava

životne vještine i kompetencije

primjena općeg znanja

primjenjivati znanstvene, tehnološke i inženjerske spoznaje

obavljati mjerenja povezana s poslom

vagati materijale

rukovanje strojevima i posebnom opremom

upotreba preciznih instrumenata i opreme

upotrebljavanje opreme za precizno mjerenje

rukovati strojem za vaganje

premještanje ili podizanje materijala, opreme ili zaliha

voditi preuzimanje sirovina za hranu za životinje

mjerenje fizičkih svojstava

vaganje

pridržavati se postupaka ocjenjivanja materijala pri preuzimanju

rukovanje i premještanje

premještanje i podizanje

skladištenje proizvoda i materijala

upravljati isporukom sirovina

analiziranje i vrednovanje informacija i podataka

analiziranje i vrednovanje informacija i podataka

planiranje i organizacija

organizirati informacije, predmete i resurse

obrađivati kvalitativne podatke

informatičke vještine

praćenje, pregledavanje i ispitivanje

praćenje kvalitete robe

transverzalne vještine i kompetencije

vještine i kompetencije razmišljanja

obrada informacija, ideja i koncepata

kritički razmišljati

vještine

pomoć i njega

zaštita i provedba

usklađivanje s operativnim postupcima

pridržavati se postupaka ocjenjivanja materijala pri preuzimanju

provjeriti kvalitetu sirovina pri preuzimanju

izvagati sirovine pri preuzimanju

Description

Description

Provoditi postupke vaganja kako bi se procijenila količina sirovina. Točno bilježiti težinu i paziti da se gubitak sirovina svede na najmanju moguću mjeru.