Skip to main content

Show filters

Hide filters

skrbiti za dobrobit životinja u postupku klanja

Description

Description

Poštovati potrebe stoke i primjenjivati propise o dobrobiti životinja u sektoru proizvodnje mesa i mesnih proizvoda. Ispravno postupati sa životinjama od istovara do omamljivanja životinja.