Skip to main content

Show filters

Hide filters

osposobljavati osoblje na recepciji

Description

Description

Uputiti osoblje na recepciji kako bi se osiguralo da osoblje može izvršiti svoje zadatke na odgovarajući način, učinkovito i u skladu sa smjernicama.

Alternativna oznaka

obučavati osoblje na recepciji

osposobiti osoblje na recepciji

osposobiti osoblje za recepciju

uvježbati osoblje na recepciji

uvježbati osoblje za recepciju

uvježbavati osoblje na recepciji

Vještine