Skip to main content

Show filters

Hide filters

poslužiti vina

Description

Description

Služiti vino upotrebom pravilnih tehnika ispred klijenata. Pravilno otvoriti bocu, po potrebi dekantirati vino, poslužiti i držati vino na odgovarajućoj temperaturi i u odgovarajućem spremniku.

Alternativna oznaka

poslužiti vino

servirati vina

servirati vino

služiti vina

usluživati vina

Vještine