Skip to main content

Show filters

Hide filters

proizvodnja električnih vodiča

Description

Description

Postupci sklapanja i koraci proizvodnje koji se poduzimaju u proizvodnji izolirane električne žice i kabela, izrađenih od čelika, bakra ili aluminija.