Skip to main content

Show filters

Hide filters

financijski izvještaji

Description

Description

Skup financijskih evidencija koje prikazuju financijski položaj poduzeća na kraju utvrđenog razdoblja ili obračunske godine. Financijski izvještaji koji se sastoje od pet dijelova, a to su izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala (SOCE), izvještaj o novčanim tokovima i bilješke.

Vještine