Skip to main content

Show filters

Hide filters

stavljati u kontekst zbirku zapisa

Description

Description

Komentirati, opisivati i navoditi kontekst za dijelove zbirke.

Vještine