Skip to main content

Show filters

Hide filters

rješavati mehaničke probleme zrakoplova

Description

Description

Utvrđivati i rješavati mehaničke probleme do kojih dolazi tijelom leta; utvrđivati kvarove mjerača količine goriva, pokazivača tlaka i drugih električnih, mehaničkih ili hidrauličkih komponenti.