Skip to main content

Show filters

Hide filters

pružati informacije o vodiku

Description

Description

Organizacijama i pojedincima koji traže alternativne energente pružati informacije o troškovima, koristima i negativnim aspektima upotrebe vodika. Pružati informacije o tome što treba uzeti u obzir pri razmatranju rješenja koja koriste vodik.