Skip to main content

Show filters

Hide filters

tehnike varenja

Description

Description

Različite metode zavarivanja kovina raznom opremom, kao što su zavarivanje kisikom i acetilenom, elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina i zavarivanje netaljivom volframovom elektrodom u atmosferi inertnog zaštitnog plina.