Skip to main content

Show filters

Hide filters

provoditi istraživanja kliničkom softverom

Description

Description

Nadzirati i provoditi potrebna istraživanja kako bi se uspješno kupio, izradio, razvio, testirao, osposobio i primijenio softver u vezi s kliničkom skrbi, a u skladu sa smjernicama za zdravstvene planove.