Skip to main content

Show filters

Hide filters

postupci omekšavanja nafte

Description

Description

Tehnike koje se upotrebljavaju za uklanjanje sumpora i merkaptana iz ugljikovodičnih proizvoda, kao što su katalitička hidrodesulfurizacija i merox.

Vještine