Skip to main content

Show filters

Hide filters

davati preporuke o prehrani donositeljima javne politike

Description

Description

Savjetovati tvorce javnih politika o pitanjima koja se odnose na prehranu, kao što su označivanje hrane, obogaćivanje hrane i standardi za školske programe prehrane.

Vještine