Skip to main content

Show filters

Hide filters

obavljati inspekcije sustava zaštite od požara

Description

Description

Obavljati inspekcije u zgradama i na lokacijama radi procjene njihove protupožarne i sigurnosne opreme, strategija za evakuaciju i povezanih strategija te osiguravati usklađenost sa sigurnosnim propisima.