Skip to main content

Show filters

Hide filters

izračunavati potrebe za električnom energijom

Description

Description

Određivati vrstu, veličinu i broj dijelova električne opreme za određeno područje distribucije izradom složenih električnih izračuna. Oni se rade za instrumente kao što su transformatori, prekidači strujnih krugova, sklopke i odvodnici prenapona.