Skip to main content

Show filters

Hide filters

promicati sportsku organizaciju

Description

Description

Izrađivati promotivnu literaturu, izvješća i materijale o događanjima te uspostaviti vezu s marketinškim i medijskim organizacijama.

Vještine