Skip to main content

Show filters

Hide filters

sprječavati oštećenje komunalne infrastrukture

Description

Description

Konzultirati komunalna poduzeća ili planove na lokaciji komunalne infrastrukture koju bi projekt mogao ometati ili koju bi mogao oštetiti. Poduzimati potrebne korake kako bi se izbjegla šteta.