Skip to main content

Show filters

Hide filters

provoditi održivu javnu nabavu

Description

Description

Uključiti strateške ciljeve javne politike u postupke javne nabave, kao što su zelena javna nabava i društveno odgovorna javna nabava. Doprinositi smanjenju utjecaja nabave na okoliš, ostvarivanju društvenih ciljeva i poboljšanju odnosa troškova i koristi za organizaciju i za cijelo društvo.