Skip to main content

Show filters

Hide filters

obaviti sigurnosne postupke za mala plovila

Description

Description

Provesti hitne mjere zdravstvene skrbi na bolesnim i ozlijeđenim osobama na brodu, u skladu s utvrđenim postupcima kako bi se moguće ozljede ili bolesti svele na minimum.