Skip to main content

Show filters

Hide filters

savjetovati o komunikacijskim strategijama

Description

Description

Pružati poduzećima i organizacijama usluge savjetovanja u vezi s njihovim unutarnjim i vanjskim komunikacijskim planovima te njihovim predstavljanjem, uključujući njihovu prisutnost na internetu. Preporučiti poboljšanja u pogledu komunikacije i osigurati da važne informacije dopru do svih zaposlenika te da se odgovori na njihova pitanja.