Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremati gume za vulkanizaciju

Description

Description

Pripremati gume za vulkanizaciju izradom polusirovih gumenih gazišta na već obrušene vanjske gume.