Skip to main content

Show filters

Hide filters

održavati audiovizualnu opremu

Description

Description

Obavljati rutinske zadatke održavanja audiovizualne opreme i manje popravke, kao što su zamjena dijelova i kalibriranje instrumenata, na opremi koja se upotrebljava u obradi zvuka i slika.