Skip to main content

Show filters

Hide filters

prijenosna tehnologija

Description

Description

Tehnologije koje omogućuju prijenos analognih ili digitalnih informacijskih signala preko veze od točke do točke ili od točke do više točaka upotrebom komunikacijskih kanala ili prijenosnih medija, kao što su optička vlakna, bakrena žica ili bežični komunikacijski kanali. Informacije ili podaci obično se prenose kao elektromagnetski signal, kao što su radiovalovi ili mikrovalovi.