Skip to main content

Show filters

Hide filters

odabirati životinje za rasplod

Description

Description

Odabirati životinje za rasplod u skladu s uzgojnim programom i, ako je moguće, obaviti testove na životinjama kako bi se poznate genetske slabosti svele na najmanju moguću mjeru.