Skip to main content

Show filters

Hide filters

ugrađivati hidraulične sustave

Description

Description

Ugrađivati sustave i sastavne dijelove koji upotrebljavaju prijenos snage fluidom za stvaranje mehaničkih pokreta kao što su hidraulične crpke, ventili, hidraulični motori, hidraulični cilindri i drugi elementi koji pokreću hidraulične strojeve.