Skip to main content

Show filters

Hide filters

rukovati hvataljkama za kovanje

Description

Description

Sigurno rukovati odgovarajućim alatima i opremom za kovanje, uključujući hvataljke za kovanje za rukovanje i pomicanje vrućih metalnih komada tijekom postupaka kovanja.