Skip to main content

Show filters

Hide filters

lingvistika

Description

Description

Znanstveno istraživanje jezika i njegovih triju aspekata, jezičnog oblika, značenja jezika i jezika u kontekstu.

Alternativna oznaka

jezikoslovlje