Skip to main content

Show filters

Hide filters

nuklearna energija

Description

Description

Proizvodnja električne energije upotrebom nuklearnih reaktora, pretvaranjem energije koja se oslobađa iz jezgri atoma u reaktorima koji proizvode toplinu. Ta toplina zatim proizvodi paru koja može napajati parnu turbinu za proizvodnju električne energije.

Vještine