Skip to main content

Show filters

Hide filters

baterijska kemija

Description

Description

Različite vrste baterija prema reprezentativnim kemijskim komponentama koje se upotrebljavaju u anodi ili katodi, kao što su cink-ugljik, nikal-metal hidrid, olovna kiselina ili litij-ion.