Skip to main content

Show filters

Hide filters

kalibrirati elektroničke instrumente

Description

Description

Ispravljati i prilagođavati pouzdanost elektroničkog instrumenta mjerenjem i uspoređivanjem rezultata s podatcima referentnog uređaja ili s nizom standardiziranih rezultata. To se provodi u redovitim vremenskim razmacima koje određuje proizvođač i s pomoću kalibracijskih uređaja.

Vještine