Skip to main content

Show filters

Hide filters

unijeti mjere u arhitektonski projekt

Description

Description

Unijeti mjere, koje su izmjerene na lokacijama ili su uključene u projekt, u projekt i izradu arhitektonskih projekata. Unijeti razmatranja kao što su protupožarna sigurnost, akustika i fizika zgrade.