Skip to main content

Show filters

Hide filters

projektirati rasvjetu

Description

Description

Osmisliti pravu atmosferu i estetski privlačan film s pomoću rasvjete. Davati upute o tome koja bi se oprema, postavke i znakovi trebali upotrebljavati.