Skip to main content

Show filters

Hide filters

održavati elektrane

Description

Description

Popravljati i redovito održavati opremu i sustave u elektranama kako bi se osiguralo da sve sigurno funkcionira i da je u skladu sa zakonodavstvom.