Skip to main content

Show filters

Hide filters

epidemiologija

Description

Description

Grana medicine koja se bavi pojavljivanjem, distribucijom i nadzorom bolesti. Etiologija bolesti, prijenos, istraživanje epidemije i usporedbe učinaka liječenja.