Skip to main content

Show filters

Hide filters

primjenjivati znanje o ljudskom ponašanju

Description

Description

Prakticirati načela povezana s ponašanjem grupe, trendove u društvu i utjecaj društvene dinamike.

Vještine