Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

metode proizvodnje geotermalne energije

Description

Description

Različiti načini izvlačenja toplinske energije pohranjene u zemlji kako bi se proizvela električna energija ekstrakcijom pare za aktiviranje turbina, ekstrakcijom tople vode i pretvaranjem u paru ili upotrebom binarnog sustava koji pretvara sekundarnu tekućinu u paru.