Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremiti zahtjev za građevinsku dozvolu

Description

Description

Ispunjavati obrasce i pripremati dodatne dokumente potrebne za podnošenje zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole potrebne za stvaranje, renoviranje i izmjenu zgrada.