Skip to main content

Show filters

Hide filters

sastaviti popis materijala

Description

Description

Sastavljati popis materijala, komponenata i sklopova te količina potrebnih za proizvodnju određenog proizvoda.