Skip to main content

Show filters

Hide filters

usmjeravanje, navigacija i kontrola

Description

Description

Inženjerska disciplina koja se bavi projektiranjem i razvojem sustava koji mogu kontrolirati kretanje automobila, brodova, svemirskih letjelica i zrakoplova. Obuhvaća kontrolu putanje vozila od trenutačne lokacije do određenog cilja te brzinu i visinu vozila.